Visie

Judo, meer dan een sport

Het is de bedoeling om zoveel jongeren als mogelijk te doen sporten op een gezonde en goed begeleide manier.

De judoclub heeft steeds prioriteit gelegd aan de opleiding van onze trainers, de club beschikt over een groot aantal VTS gediplomeerde trainers, die garant staan voor een goede professionele begeleiding van onze jeugd waarbij inzet en discipline als kernwaarden voorop gesteld worden.

De club heeft als doel jeugd de judosport te onderwijzen alsook de judosport in het algemeen te propaganderen

De club is er zich van bewust dat ze naast het onderwijzen van het "judo" ook een bredere maatschappelijke taak heeft.

De club wil dan ook via bewegen, spel en competitie de jeugd een middel geven om brede maatschappelijke doelstellingen te realiseren

Om de discipline en de goede werking van de club te garanderen werd een reglement van inwendige orde opgesteld.

Geschiedenis

Meer dan 70 jaar judo in Beveren

Op 16 maart 1951 maakte Beveren kennis met het judo, de toenmalige ondercommissaris, de heer Tony Aelbrecht nam het initiatief om een van de eerste zwarte gordels in België de heer Francois Van Haesendonck naar Beveren te halen en er een judoclub uit de grond te stampen. De club werd over de doopvond gehouden met de naam "SHIN GEMPIN RYU"

Aanvankelijk werd getraind in het bovenzaaltje van het cafe "DE VIER EMMERS" op een geïmproviseerde tatami.

In 1976 (zie zwart-wit foto) werd verhuisd naar de nieuwe sporthal in de Klapperstraat, waar de club een accommodatie werd toegewezen met eigen kleedkamers en sanitair, tevens zorgde het toenmalige BLOSO en het Gemeentebestuur voor de nodige fondsen voor een echte wedstrijdtatami.
De sportieve topresultaten lieten niet op zich wachten, de club verzamelde in al de jaren zowel individueel als per team verscheidene provinciale en regionale en nationale titels.
Ondertussen veranderde de judoclub van naam en werd "JUDOCLUB BEVEREN".
De club bleef groeien waardoor de tatami in de sporthal veel te klein werd.

De overheid, stond 100% achter de bezorgdheid van het clubbestuur voor een grotere accommodatie. In perfecte samenwerking en met inspraak van het clubbestuur op ieder ogenblik werd er onder de tribune van KSK Beveren een dojo gebouwd om u tegen te zeggen. De club nam er zijn intrek in 1996 en was er 21 jaar thuis.
Met de renovatie van de sporthal kwam er een nieuwe opportuniteit. Het oude zwembad werd omgevormd tot een vechtsporthal met meerdere zalen. De judoclub kreeg de garantie haar eigenheid en werking te kunnen verder zetten in de nieuwe grote dojo en heeft zo in 2017 haar plaats andermaal gevonden in de sporthal De Meerminnen tussen de andere sportverenigingen.

De judoclub onder sportieve leiding van hoofdtrainer Franky De Moor, 8e dan en voormalig Hoofd van de Europese Scheidsrechterscommissie, telt momenteel een 100-tal leden en wordt beheerd door een vijfkoppig bestuur aangevuld met de hoofdtrainer

In 2001 kreeg de judoclub naar aanleiding van haar 50 jarig jubileum de titel "Koninklijk" en werd de naam aangepast als "KONINKLIJKE JUDOCLUB BEVEREN"

Dank aan onze partners

Steun de club, bezoek onze sponsors.

bebuild.be

Thuiskomen,
dat doe je met .be build

vrbuild.be

Jouw toekomst,
die begint bij .vr build

Traiteur De Schepper

Food & Service

drukkerijmertens.be

Uw drukwerk door ons verzorgd is altijd een succes!

restaurantarno.be

Lekker genieten!
Vesten 9 - Beveren

doopcenter.be

Bruidssuiker - Doopsuiker - Communie - Pralines

buyl-sport.be

Buyl Sport - bikes & wear

heiligegeest.be

Moge de "Tafel van de Heilige Geest" uw honger ledigen naar lichaam en geest.

https://garage-jccars.be/

Diagnose, herstellingen en onderhoud van jouw wagen.